Contact opnemen?
Erna Verveer
078 6 13 89 89
06 28 13 25 28
Getikt! is gespecialiseerd in verslaglegging in de breedste zin van het woord.

Goede notulen zijn onontbeerlijk voor een soepel vergaderproces en dragen bij aan de continuïteit. Een goed verslag voorkomt tijdverlies en houdt iedereen bij de les.
Het nakomen van gemaakte afspraken en besluiten wordt controleerbaar.

Notuleren is een vak.

Sterke punten van Getikt! Notulistenbureau zijn de inzet van een vaste notulist, het 100% nakomen van gemaakte afspraken, meedenken en de deskundigheid om ook bijeenkomsten met een hoge moeilijkheidsgraad te verslaan.

Natuurlijk zijn wij ons bewust van de vertrouwelijkheid van veel vergaderstukken.
Wij werken uitsluitend met zeer betrouwbare en integere notulisten, die een geheimhoudingsplicht hebben.

De naam Getikt! is afgeleid van het gegeven dat wij notuleren met behulp van een laptop, maar het is ook een duidelijke verwijzing naar het plezier dat wij in ons werk hebben. Alleen als je met plezier werkt, kun je goed werk leveren.
Getikt! vindt notuleren wèl leuk.

Wie ons heeft leren kennen, kan het beamen: Getikt! is helemaal niet gek!

 
 
 
 
Entries for search engines... aanslag aanslagen accountant administratie adressenbeheer advocatuur afsprakenlijst agendabeheer antwoordnummerservice antwoordservice bank bedrijfsfeesten beheer bemiddeling bestanden bijeenkomst boeken boekhouding brainstormsessie bureau conferentie correspondentie corresponderen data data-entry databank database databasebeheer datatypiste debiteurenbeheer detacheringtelefoonservice dicteerapparaat dicteren dienstverlening digitale direct directmail document documentverwerking dordrecht drukwerk e-mail en erna ervaren ervaring evenementen factuur fax faxmailingen faxservice flexibel fulfilment functioneringsgesprek gemeente getikt giro hulp informatiebijeenkomst internet interview kabel kantoor kantooradresservice laserprinting mail mailing mailingen mailings management nieuwsbrief notuleer notuleerbureau notuleeropdracht notuleerservice notuleren notulist notulistenbureau office ondersteuning organiseren plannen post postbus postbusnummerservice presentatie presentaties professionele project publishing rapport rapportage receptie receptioniste regelen rikketik samenvatting secretaresse secretaresses secretariële secretariaat secretariaatburo secretariaatsservice secretariaatswerk secretarieel selectie seminar service steno tekstverwerken tekstverwerking telefoniste telefoon telefoonantwoordservice telefoonservice telemarketing tiepmiep tikhit tikken tiksnelheid tikwerk totaalpakket typen typen typewerk typiste uitje uitwerken uitzendbureau urendeclaratie ver-gadering vergaderen vergadering verslag verslagen verslaglegging vertaalwerkzaamheden vertaling verveer verzekeringen werving woordelijk word wordperfect workshop xtension zakenadres